SCHUTTERIJ "VRIENDENKRING"

 

 

 

 KERMIS IN LEUTH

   
 

Geert en Sandra het koningspaar
met de kermis 2016

   
       
 

   
 

     

 


Kermiszondag

Nieuwe koningspaar en jeugdkoningin Geert, Sandra en Tess in Leuth geïnstalleerd.

Schuttersmis in de Remigiuskerk

Zaterdagavond ging de kermis van schutterij de Vriendenkring uit Leuth van start met een mis in de Remigiuskerk te Leuth. De mis werd voorgegaan door pastoor Henk Janssen. Helaas ontbrak een koor, zodat de bezoekers zelf moesten meezingen onder  begeleiding en zang van organist Joop Rutten.


 

Kermiszondag in Leuth
De zondag van de Leuthse kermis ging van start met een rondgang door het dorp met muziek van D.E.S. Hierbij werden eerst het nieuwe koningspaar Geert en Sandra Vink en de aanstaande jeugdkoningin Tess Vink van huis opgehaald. Daarna waren het keizerspaar Marian Jansen en haar man Jack Hermsen samen met het oude koningspaar Erwin en Therèse Terwindt en jeugdkoningin Femke aan de beurt. Vervolgens was het de bedoeling dat op het kerkplein gevendeld zou worden voor pastoor Henk Janssen, de vertegenwoordigers van het kerkbestuur en de wethouders Sylvia Fleuren en Alex ten Westeneind van de gemeente Berg en Dal, maar de regen gooide roet in het eten. Besloten werd om de vendelhulde in de Vriendenkring te doen. De schuttersstoet met de hoogwaardigheidsbekleders ging daardoor rechtstreeks naar het schuttersgebouw de Vriendenkring. Daar werd een vendelhulde gebracht, waarbij ook een afvaardiging van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus en van het kringbestuur Kring Rijk van Nijmegen - de Betuwe aanwezig waren.  Zij allen waren deelgenoot van de ontkroning van het zittende koningspaar en de kroning van het nieuwe koningspaar. De zittende koning Erwin maakte plaats voor de nieuwe schutterskoning Geert Vink en jeugd-koningin Femke voor de nieuwe jeugdkoningin Tess.
Na de inhuldiging werd Maarten Rutten, die al afscheid genomen had als bestuurslid van de vereniging, benoemd tot erelid van de schutterij.
De scheidende penningmeester Sjef Mannie werd bedankt voor al zijn
werkzaamheden voor de vereniging. Door de afgevaardigde van de Gelderse Schuttersfederatie St.
Hubertus, Michel Makaay, werd Jan Vink onderscheiden met de medaille van Verdiensten van de  Federatie. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn buitengewone verdiensten voor de schuttersgilden. Jan is al 60 jaar lid en daarvan is hij 21 jaar voorzitter geweest van de schutterij de Vriendenkring. Zowel in 1995 (brons) als in 2006 (gouden draagpenning) is hij al eerder onderscheiden door de Federatie. Hij is erevoorzitter en mede voor tal van functies buiten het schuttersgebeuren is hij in 1998 benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.  Momenteel is hij nog druk binnen het verenigingsgebeuuren zoals webmaster e.a..

Ook het kringbestuur van de Kring Rijk van Nijmegen - de Betuwe was samen met het kringkoningspaar Erwin en Therèse Terwindt aanwezig.

 

 

 

   

 

Fotos Henk Baron.

Ga voor een uitgebreidere fotoreportage of bestellingen naar
:
www.henkbaron.nl;

Voor de foto's van maandag         


De pagina is gereviseerd op 6 oktober 2016